Upphovsrätt

Allt material på dessa webbplatser är skyddat av upphovsrätt. Alla rättigheter tillhör Messe Frankfurt GmbH och/eller dess närstående bolag (Messe Frankfurt), eller tredje part som har tillhandahållit materialet.

Messe Frankfurts material får utan kostnad användas för att rapportera om ett evenemang och/eller om Messe Frankfurt. Vi ber dig att förse oss med en kopia av alla publiceringar i tryckta medier och att informera oss om all användning i elektroniska medier (internet). Som källa till materialet ska alltid anges ”Messe Frankfurt” och ”fotografens/skribentens namn”. Inga ändringar får göras utöver de justeringar som behövs för att anpassa materialet till ett visst format. All annan användning, särskilt kommersiell sådan, måste först skriftligen godkännas av Messe Frankfurt.

Material som tillhandahålls av tredje part får endast användas efter erforderlig rättighetsklarering. Detta gäller särskilt när materialet identifieras som tredjepartsmaterial. Om du är osäker får du gärna kontakta oss.

Civil- och straffrättsligt ansvar kommer att utkrävas för all otillåten användning av materialet.

Varumärken

De varumärken som återfinns på Messe Frankfurts webbplatser får endast användas efter Messe Frankfurts skriftliga förhandsgodkännande.

Ansvar

Det material som publiceras på dessa webbplatser har sammanställts med största omsorg. Trots det går det inte att garantera att det material som publiceras på webbplatserna är rätt och korrekt. Vi ansvarar inte för skador som vare sig direkt eller indirekt uppstår till följd av användningen av dessa webbplatser, såvida de inte är ett resultat av uppsåtlig handling eller grov vårdslöshet, och särskilt medför skador på liv, lem eller hälsa till följd av uppsåtlig handling eller grov vårdslöshet.

Material som tillhandahålls av utställare, särskilt om produkter och innovationer, kontrolleras inte av Messe Frankfurt. Messe Frankfurt ansvarar inte för skador som uppstår till följd av användningen av sådant material, såvida Messe Frankfurt inte, trots kännedom om att materialet innehållit felaktigheter, underlåter att säkerställa att materialet omedelbart rättas och tas bort, på grund av uppsåtlig handling eller grov vårdslöshet.

Länkar till tredjepartswebbplatser tillhandahålls enbart som icke-representativ information om var användaren kan hitta kompletterande eller relaterat innehåll. Messe Frankfurt kan inte påverka de länkade webbplatsernas nuvarande eller framtida form eller innehåll och ansvarar därför inte för dessa, såvida det inte är uppenbart att en länkad webbplats innehåller olagligt material eller såvida Messe Frankfurt inte har informerats om att innehållet är olagligt.

Om du stöter på felaktiga uppgifter eller länkar är vi tacksamma om du vill informera oss om detta via e-post. Vänligen skicka eventuella förslag eller klagomål till mattias.dahlquist@sweden.messefrankfurt.com

Messeforum Sweden & Norway AB använder cookies för att förbättra webbplatsens funktionalitet. Genom att använda vår service accepterar du användningen av cookies.  Mer information